RMI - Arquitectura
carregant..
M 655 69 11 40
rmi@coac.net

Edifici d'apartaments turístics a L'Hospitalet de Llobregat - Encàrrec de 2007

La nova tipologia d'apartaments turístics obliga a conjugar dues tipologies ja conegudes: l'habitatge plurifamiliar i els edificis d'hotels. La façana, vista des de Gran Via, es va solucionar amb un mur cortina utilitzat com a revestiment de paret. Les parts opaques d'aquesta façana són de vidre tramat doblat amb una xapa d'alumini plata, que permeten un efecte sedós segons incideix la llum. El programa està basat en petits apartaments i una recepció o centre de control, i la clau del bon funcionament de l'edifici són les seves instal·lacions i el seu alt grau d'automatització.

Habitatge unifamiliar aïllat a Teià - Encàrrec de 2010

Aquest habitatge unifamiliar té una estructura reticular de pilars metàl·lics i lloses de formigó armat. Els tancaments són de paret de maó i la façana és ventilada de pedra. L'element més singular és el porxo d'accés a la façana nord, a l'interior correspon amb el doble espai de l'escala. L'alta qualitat de l'empresa constructora ens va ajudar a aconseguir la simplicitat que perseguiem.

Habitatge unifamiliar aïllat a Teià - Encàrrec de 2011

Aquest habitatge unifamiliar té una estructura reticular de pilars metàl·lics i lloses de formigó armat. Els tancaments són de paret de maó i la façana és ventilada de pedra.

Habitatge a Vallvidriera - Encàrrec de 1999

L'estructura murària és una tècnica molt penalitzada per la normativa vigent. En aquesta secció, mostrem alguns exemples d'edificis, construïts cap als noranta, que estan envellint bé, sense problemes i amb la seva funció desenvolupada a la perfecció. Pot ser en el futur tornarem a l'estructura de murs de càrrega, que obligava a conjugar amb claredat la relació entre estructura i programa.

Habitatge a Premià de Dalt - Encàrrec de 1998

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Barcelona - Encàrrec de 2000

Aquest habitatge unifamiliar entre mitgeres ens va permetre experimentar amb les façanes ventilades ceràmiques. Una qualitat d'aquest projecte ha estat el bon envelliment de la façana després de 10 anys de la seva instal·lació, malgrat donar a un carrer de trànsit intens i orientat a ponent.

M 655 69 11 40
rmi@coac.net
- intranet -