RMI - Arquitectura
carregant..
M 655 69 11 40
rmi@coac.net

L'activitat de projectes relacionats amb la rehabilitació ha estat per nosaltres un degoteig constant en els últims anys. La norma sempre ha estat la mateixa: conservar al màxim els elements singulars en bon estat de l'edifici, no alterar la tipologia estructural per evitar futurs comportaments no desitjats, i mantenir alguns referents formals del que havia estat aquell lloc. No obstant, tot allò que s'afegia com a nou, hem intentat que fos una solució arquitectònica contemporània i de contrast amb lo existent. Les tècniques utilitzades han estat la fusta, fàbriques de maó o pedra i puntualment l'acer. Sobre tot la fusta, material perfectament isostàtic que tan bé s'adapta a les estructures de parets, rígides però fiables.

Rehabilitació d'habitatge a Calella de Palafrugell- Encàrrec de 2004

Rehabilitació d'edifici modernista destinat a habitatge - estudi a Barcelona - Encàrrec de 2008

Veure més informació en F.
Reforma d'habitatge a Sabino Arana. Barcelona - Encàrrec de 2012

Reforma d'habitatge a Poble Sec. Barcelona - Encàrrec de 2004

Rehabilitació d'edifici modernista destinat a habitatge a Sitges- Encàrrec de 2006

Rehabilitació de masia destinada a dos habitatges a Fontcoberta - Encàrrec de 2008 i en construcció

Imatges a l'inici de l'obra.

Imatges un cop finalitzada l'estructura.

Reforma d'habitatge a Barcelona - Encàrrec de 2010

Reforma d'habitatge a Barcelona - Encàrrec de 2002

Imatges del resultat de la rehabilitació.

Rehabilitació de masia destinada a turisme rural a l'Estac - Encàrrec de 2006

Imatges a l'inici de l'obra.
M 655 69 11 40
rmi@coac.net
- intranet -